19 ต.ค. 59 ที่ผ่านมาผู้บริหารและพนักงานของโออิชิได้ร่วมกันถวายสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์และลงนามเพื่อถวายความอาลัยแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ด้วยรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ พระองค์ท่านทรงเป็นต้นแบบของการทำงานด้วยความขยันอดทนมุมานะความซื่อสัตย์สุจริต และการให้โดยไม่คาดหวังผลตอบแทน และยังมีพระราชดำรัสอื่นๆ อีกมากมายที่สอนและเตือนสติพวกเราได้เป็นอย่างดี เราจะจดจำเรียนรู้และดำเนินตามรอยของพระองค์ท่าน
ozio_gallery_jgallery
Ozio Gallery made with ❤ by turismo.eu/fuerteventura
Go to top